Ultima

 • Koncept

  Ultima 800 er en videre udvikling af den effektiv Ultima serie fra Köckerling. Det unikke funktions princip med den foran løbende trykrulle og den efterfølgende så tand er med til at gør maskine til en effektiv og præcis såmaskine. Den nøjagtig styring af dybden, selv under svære betingelser (tør/våd/store mængde plantemateriale) er uovertruffen. Såmaskiner med stor arbejdsbredde har ofte problemer med en høj egenvægt (stor såtank, tung ramme) og nøjagtig sådybde. Ikke med Ultima 800. Hele maskinvægten hviler på de store fronthjul, trykrullerne foran så tanden og den bagerste STS valse. 

   

 • Udstyr

  Så princippet for Ultima

  Jorden bliver først pakket, hvorefter så tande laver en så rille hvor plantemateriale bliver fjernet og såsæden bliver lagt på fugtig jord. De efterfølgende bladfjedernivellatorer er med til at jævne overfladen inden STS valsen som pakker hver enkel sårillen. 

  Perfekt fordeling

  Frøene bliver fordelt i et 60 mm bredt bånd bag ved såtanden. Fra båndmitten til båndmitte er der en afstand på 175 - 180 mm. Dermed opnår man perfekt fordeling af frøene, som giver en perfekt optagelse af næringsstoffer og et mindre sygdomspres. Den robuste såtand har et skæretryk på mere end 230 kg. hvilket sørger for at holde en perfekt sådybde, som er vigtig ved den øverlig såning som for eksempel raps eller dybdesåning med hestebønder og ærter. 

  Indstilling af arbejdsdybde

  De enkelvirkende hydraulikcylinder på hver såtand bruges til at indstille sådybden og bruges som støddæmper over for sten og ujævnheder på marken. Samtidig er de med til at holde maskinen i ro, også ved høj hastighed op til 20 km/t.

  Biled 1: Øverlig sådybde (Cylinder kørt ind)

  Biled 2: Dybdesåning (Cylinder kørt ud)

  Pakke, Så, Pakke

  På pløjet eller harvet jord, er en effektiv pakning afgørende for en hurtig og ensartet fremspiring. Inden så tanden bliver jorden pakket af trykrullen, efter så tanden er der monteret en række bladfjedernivellator som jævner jorden og STS valsen som pakker jorden. STS valsen er opbygget på den måde at hver ring pakker en så rille, derved bliver hver så rille målrettet pakket, og derved undgår man at overfladen bliver lukket helt til (glittet).      

  Stor såtank

  Den stor såtank er monteret på en såvogn imellem traktor og så enheden. Tankindholen på 4.000 l. er Ultima 800 en yderst effektiv såmaskine. For at opnå en præcis fordeling af såsæden, er Ultima 800 udstyret med to doseringsapparater, som er let tilgængelig under så tanken. Med det hydraulisk trukket doseringsapparat kan man også ændre på mere – mindre så mængden under såning.

  Altid ens maskinvægt

  Ligemeget om det er på pløjet, harvet eller direkte, bliver maskinvægten fordelt på den foran løbende trykrulle og den efterfølgende STS pakker. De stor dimensioneret transporthjul er løftet helt væk under såning. Universal-såmaskiner med stor tankvolumen har en stor egenvægt, som kan få maskinen til at synke på sandjord eller under våde forhold. På Ultima 800 bliver vægten fordelt på trykrullerne og STS valsen og ikke på en central placeret pakkervalse. Rullemodstanden er dermed også mindre på Ultima såmaskinen.  

  Lille venderadius

  Selvom Ultima 800 er lang, har den en lille venderadius på grund af de styrbar tvillinghjul under såtanken og de central placeret transporthjul. 

 • Teknisk data

  Teknisk data Ultima 800/900

  Ultima 800Ultima 900

  Arbejdsbredde

  8,00 m9,00 m

  Transportbredde

  3,00 m3,00 m

  Antal så tænder

  4450

  Rækkeafstand

  18 cm18 cm

  Rækkebredde

  6 cm 6 cm

  Tankindhold

  4.000 Ltr 4.000 Ltr

  Vægt

  10.100 kg12.000 kg

  Trækkraftbehov fra

  275 HK360 HK

  Standart udstyr

  Hydraulisk levelboard, Markør, to klapper per plejespor, Isobus kompatibel 

  Valse  STS valse 530 mm

  Efterharve

  13 mm